ಬಲಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ವರದಿಗಳು ಭಾರತ

ಇದು ವರದಿ ಕೆನಡಾದಮಾಧ್ಯಮ

ದೂರದರ್ಶನ ನಿನ್ನೆ ಜುಲೈ ಹದಿನಾರು ಎಂದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಾರಾಗೃಹ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನೆ ಸುಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕೆ ನಂತರ ಅವರು ಸವಾಲು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ. ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ ವೇಳೆ ನೀವು ಎಂದು ನನಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಇದು. ನಾನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಂಧನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸಿಜರ್ ಕೋಡ್ ಹೊಂದಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಬಲಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಂಘಟಿತ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್